dima
  • Beater

    EN / Installation in public space realized for SURVIVAL 6 International Art Review, District of Four Temples, Wroclaw 2008. / Curators: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk. / Hydraulic pipes, coming out on the surface like Earth’s arteries. The colors symbolize the four traditions and four cultures coexisting in one area. They create a complementary forms of providing a more complete variety of social functioning organism. The inspiration for the form was a beater, standing on an erstwhile (or never existing) playground. "Holidays on beater" as a synonym for boredom, stagnation and impoverishment, faced by not only the children of this area. Name of Four Temples District (the frontier of four religions and communities) requires and deserves at least one amazing beater. / PL / Instalacja w przestrzeni publicznej zrealizowana na Międzynarodowy Przegląd Sztuki SURVIVAL 6, Dzielnica Czterech Świątyń, Wrocław 2008. / Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk. / Instalacja zbudowana z rur wodonośnych wydostających się spod ziemi niczym jej tętnice, tworzących różnorodną formę i zapewniających pełniejsze społeczne funkcjonowanie. To symbol czterech tradycji, czterech kultur współżyjących ze sobą na jednym obszarze. (Inspiracją dla formy był trzepak stojący na niegdysiejszym - lub nigdy nie istniejącym - placu zabaw. I tzw. "wakacje na trzepaku", jako synonim nudy, zastoju i  zubożenia, z którym borykają się dzieci nie tylko tej dzielnicy. Nazwa Dzielnica Szacunku, Dzielnica Czterech Świątyń zobowiązuje i zasługuje co najmniej na niesamowity trzepak.