dima
  • Ego

    EN / Video-streaming installation realized on AKI ArtEZ Festival, Enschede, Netherlands 2008 / "...somehow we always look at the back of our own head..." / PL / Instalacja video-streaming, zrealizowana na AKI ArtEZ Festival, Enschede, Holandia 2008 / "...w pewien sposób zawsze patrzymy na tył własnej głowy..."