dima
  • Urban Yoga

    EN / Interdisciplinary site-specific project realized on BEATING LINES Exhibition during the Krakow Theatrical Reminiscences, realized in public space, Krakow 2011. / Curator: Yanna Varabanova. / Urban Yoga project is attempting to reconstruct the intimacy of the city, through the recovery of broad contact with itself, and thus with the place, space and others. Through the repetitive execution of everyday movements - activities: sleeping, waking up, drinking, eating, dressing, we try to get back in touch with ourselves and our surroundings. We'll gain awareness of time, motion, our body and associate them with the place, which, by denying its functions can be renamed and tamed. We will try to look at everyday activities as ritual, bewitching us in space. Ordinary / extraordinary positions will take on new meaning. Elements of group performance, site-specific dance, codification of movement allow to break the scheme of functioning...break down internal barriers. Exercising ritual in a different place every day, we can find our own presence and experience public space collectively. / PL / Projekt interdyscyplinarny, site-specific, przygotowany na wystawę BEATING LINES w ramach Krakowskich Reminiscencji Teatralnych, zrealizowany w przestrzeni publicznej, Kraków 2011. / Kurator: Yanna Varabanova. / Projekt Urban Yoga podejmuje próbę rekonstrukcji intymności miasta, poprzez szeroko pojęte odzyskiwanie kontaktu z samym sobą; a przez to z miejscem i innymi ludźmi. Poprzez repetytywne wykonywanie codziennych ruchów czynności: spania, wstawania, picia, jedzenia, ubierania się, próbujemy odzyskać kontakt ze samym sobą i naszym otoczeniem. Nabierzemy świadomości chwili, ruchu, własnego ciała w powiązaniu z miejscem, które poprzez zaprzeczenie swojej funkcji zostanie przemianowane, oswojone. Próbujemy spojrzeć na codzienne czynności jak na rytuał, zaklinający nas w przestrzeni. Zwyczajne / niezwyczajne pozycje, nabierają nowego znaczenia. Elementy działania grupowego, site-specific dance, kodykacji ruchu pozwalają na złamanie schematu funkcjonowania ... przełamanie wewnętrznych barier. Wykonując rytuał codziennie w innej przestrzeni, odnajdując w niej swoją obecność, kolektywnie przeżywamy publiczną przestrzeń.