Artist Statement

EN

… I am here to ask questions. And for me, the questions always revolve around a man, around the subject. It is the question of who am I, what man is, what is humanity. What is human condition? What is our impact? Who is watching? What, how and why is being seen? Every day I look around for a different perspective, I try to spy my own life, to follow the situations that reveal what is hidden, that raise suspicions against learned patterns of perceiving reality, show her relativity.

All of these questions are waiting on the street. I try to catch them, to be a witness.
Many of them need to be cleansed, exposed to effect time, clarified and reflected by drawing.

I am at the same time a mirror and what is reflected in it, documenting my own presence here, in this very moment.

PL

…jestem tu po to, by zadawać pytania. I dla mnie pytania zawsze krążą wokół człowieka, wokół podmiotu. To pytania o to, kim jestem, kim jest człowiek, czym jest człowieczeństwo. W jakim stanie jest ludzkość? Jakie jest nasze oddziaływanie? Kto patrzy? Co, jak i dlaczego jest widziane? Codziennie rozglądam się za inną perspektywą, staram się śledzić własne życie, śledzić w nim sytuacje, które odkrywają to, co jest ukryte, budzą podejrzliwość wobec wyuczonych schematów postrzegania rzeczywistości, ukazują jej relatywność.

Wszystkie te pytania czekają na ulicy. Staram się je łapać, być świadkiem.
Wiele z nich wymaga oczyszczenia, poddania działaniu czasu, wyklarowania, odzwierciedlenia w formie rysunku.

Jestem lustrem i zarazem tym, co w nim odbite, dokumentuję własną obecność tu, w tym właśnie momencie.